Tatjana Silajdžija astrolog

Tatjana Silajdžija
Astro-numerolog

Tatjana Silajdžija je profesionalni astronumerolog (Majstorsko pismo i Pohvalnica za kreativnost  – dr Irena Sjekloća Miler), sertifikovani životni & Master NLP Coach (AUNLP) i diplomirani ekonomista (EF, Univerzitet u Beogradu). I pored bogatog profesionalnog iskustva, opredeljena je za doživotno i svakodnevno učenje i istraživanje.

Uspešno kombinuje intuiciju i duhovnu nauku sa naukom – primenjenom psihologijom i najboljim tehnikama neuro-lingvističkog programiranja i koučinga. Pritom se ne zalaže za metod, nego za čoveka.

Želi da bude asistent u promenama osobi koja je posvećena radu na sebi, spremnoj da se takmiči sama sa sobom i prigrli promene. Promene nam se neminovno događaju i to u ciklusuma, a njih bi – mišljenja je – umesto da čekamo da nam se dogode, sami trebalo da generišemo. U tom smislu, pretpostavlja duh u odnosu na materiju i osnažujuće sopstvene izbore (nasuprot onih nametnutih), kao i personalizovane  strategije i akcije.

Specijalnosti: LJUBAV (uključujući i onu prema sebi i šire), interpersonalni odnosi, komunikacija, ZDRAVLJE, KARMA i MISIJA. Ukratko, zdravlje u najširem smislu te reči – fizičko, emotivno, mentalno, finansijsko i duhovno.

Pošalji SMSPošalji SMS sadržine
ISTINA_datum_vreme_mesto rođenja_konkretno pitanje“ na 1553.
Cena 180din.

Pošalji SMS

Pozovi mePOZOVITE na 0906200602, šifra 150.
Cena poziva je 42din./0,5min.

POZOVI!